16

Închiriere apartament cu 3 camere, Policlinica Titan - Nicolae Grigorescu

Localizare: 800 m metrou Titan
290

17

Închiriere apartament cu 3 camere Popești-Leordeni cu parcare inclusă

Localizare: Sfanta Agnes nr. 21
350
Tranzacționat la
350

19

Închiriere apartament 3 camere Basarabia - Chișinău

Localizare: Chisinau cu Cernauti
450
Tranzacționat la
450

14

Închiriere apartament cu 3 camere Dristor - Camil Ressu

Localizare: 8 minute metrou Dristor
400
Tranzacționat la
400

26

Închiriere apartament 3 camere Pantelimon, complet renovat

Localizare: Soseaua Pantelimon
350
Tranzacționat la
350

17

Închiriere apartament cu 3 camere Decebal - Alba Iulia

Localizare: Strada Theodor Sperantia
600
Preț negociabil
Tranzacționat la
600

25

Închiriere 3 camere răsărit de Soare, mobilat, parcare inclusă

Localizare: Strada Liviu Rebreanu 46-58
380
Tranzacționat la
380

23

Închiriere apartament 3 camere Șoseaua Colentina

Localizare: vizavi de Rose Garden
320
Tranzacționat la
320

23

Apartament 3 camere, bloc nou, Dristor, Sectorul 3

Localizare: 500 m metrou Dristor
650
Preț negociabil
Tranzacționat la
600

22

Închiriere apartament cu 3 camere, Râmnicu Sărat - Vitan

Localizare: 200 m Auchan Vitan
380
Tranzacționat la
380