11

Închiriere garsonieră Răsărit de Soare Titan

Localizare: Liviu Rebreanu 46-58
270

13

Închiriere garsonieră Berceni - Metalurgiei cu Turnu Măgurele

Localizare: Vizavi de Grand Arena
250
Tranzacționat la
250

13

Închiriere garsonieră Titan - Parc IOR și Metrou

Localizare: Intrarea Horbotei
230
Tranzacționat la
230

15

Închiriere garsonieră Rams Pantelimon

Localizare: Dudești-Pantelimon 42
300
Tranzacționat la
300

15

Închiriere garsonieră Titan - Piața Miniș

Localizare: Barajul Uzului nr. 7
250
Tranzacționat la
250

15

Închiriere garsonieră Plaza Residence - Lujerului

Localizare: Sergent Cutieru Alexandru 25A
400
Tranzacționat la
400

13

Închiriere garsonieră Titan - complex High Class Residence

Localizare: Poștașului 31
300
Tranzacționat la
300

16

Închiriere garsonieră cu parcare, Parklake Mall - Dristor

Localizare: 500 m metrou Dristor
300
Tranzacționat la
300

15

Închiriere garsonieră mobilată modern vizavi de Parcul Cișmigiu

Localizare: Schitu Magureanu 25
400
Tranzacționat la
400

13

Închiriere studio Rams Pantelimon - Republica

Localizare: 5 minute Metrou
400
Tranzacționat la
400