38

Vânzare apartament cu 3 camere Confort City

Localizare: Splaiul Unirii 9
65.000
Preț negociabil
Comision 0%

23

Vânzare apartament cu 3 camere, Trapezului - 1 Decembrie 1918

Localizare: 500 m metrou 1 Decembrie 1918
65.000
Preț negociabil
Comision 0%

19

Vânzare apartament cu 3 camere, Petre Ispirescu, Sector 5

Localizare: 200 m RATB Petre Ispirescu
65.000
Preț negociabil
Comision 0%

22

Vânzare apartament 3 camere Piata Delfinului - Pantelimon

Localizare: 500 m Mega Mall
79.000
Preț negociabil
Comision 0%

26

Apartament cu trei camere în Titan, renovat și mobilat complet

Localizare: strada Intrarea Barsei
86.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
85.000

20

Apartament 3 camere, 4 minute metrou 1 Decembrie 1918

Localizare: 300 m metrou 1 Decembrie 1918, Piata Trapezului
55.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
52.000

10

Alba Iulia Lux, Bloc 2007

Localizare: 3 minute Bulevardul Decebal; 4 minute Rond Alba Iulia
189.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
180.000

24

Sălăjan, Patrioților, câteva minute metrou Grigorescu, bloc reabilitat

Localizare: strada Patriotilor
65.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
63.000

33

Vânzare 3 camere în bloc nou vizavi de metrou Nicolae Grigorescu

Localizare: 3 minute metrou grigorescu
85.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
82.500

19

Vânzare apartament cu 3 camere, Liviu Rebreanu - Barajul Bistritei

68.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
63.000