23

Vănzare apartament cu 2 camere 1 Decembrie 1918 - Sălăjan

Localizare: Strada Plt. Petre Ionescu
49.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
49.000

16

Vânzare apartament cu 2 camere Baba Novac, Parc IOR

Localizare: Strada Gruiul Argesului
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
58.000

16

Vânzare apartament cu 2 camere Alexandru Obregia - Cultural

Localizare: Strada Straduintei
50.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
46.300

18

Vânzare apartament 2 camere, metrou 1 Decembrie 1918

Localizare: 300 m metrou 1 Decembrie 1918
60.000
Comision 0%
Tranzacționat la
59.000

21

Apartament cu 2 camere la mansardă - Fizicienilor

Localizare: strada Lacramioarei
43.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
41.000

16

Vânzare 2 camere Pantelimon Rams, cu loc de parcare subterană inclus

Localizare: Soseaua Dudesti-Pantelimon
79.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
77.500

17

Vânzare apartament 2 camere, Drumul Taberei, Sector 6

Localizare: 500 m Parc Moghioro?
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.000

18

Apartament cu 2 camere, Codrii Neamţului, Sector 3

Localizare: 200 m Auchan Titan
49.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
48.000

20

Apartament cu 2 camere, decomandat, Titan Sun Park

Localizare: Strada Gura Putnei
62.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
60.000

26

Vânzare 2 camere Câmpia Libertății, vizavi de Park Lake

Localizare: Intrarea Reconstructiei
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.500