21

Apartament cu 2 camere la mansardă - Fizicienilor

Localizare: strada Lacramioarei
43.000
Preț negociabil
Comision 0%

18

Vânzare apartament 2 camere, Auchan Vitan

Localizare: 300 m Auchan Vitan
42.000
Preț negociabil

17

Vânzare apartament 2 camere, Drumul Taberei, Sector 6

Localizare: 500 m Parc Moghioro?
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.000

18

Apartament cu 2 camere, Codrii Neamţului, Sector 3

Localizare: 200 m Auchan Titan
49.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
48.000

20

Apartament cu 2 camere, decomandat, Titan Sun Park

Localizare: Strada Gura Putnei
62.500
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
60.000

26

Vânzare 2 camere Câmpia Libertății, vizavi de Park Lake

Localizare: Intrarea Reconstructiei
60.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
57.500

19

Vânzare apartament 2 camere, Muncii - Victor Babeş

Localizare: 600 m Muncii
55.000
Preț negociabil
Comision 0%
Tranzacționat la
51.000

18

Vânzare apartament cu 2 camere, Aleea Buhuşi - 1 Decembrie 1918

Localizare: 12 minute metrou 1 Decembrie 1918
55.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
53.800

18

Vânzare apartament cu 2 camere, Râmnicu Sărat

Localizare: 10 minute metrou Dristor
58.500
Preț negociabil
Tranzacționat la
55.500

30

Barajul Bistriței - Liviu Rebreanu, bloc reabilitat termic

58.000
Preț negociabil
Tranzacționat la
57.000